cien_motylka

24 teksty – auto­rem jest cien_mo­tyl­ka.

Może byłeś dla mnie jak plat­forma na głębo­kim oceanie,
Może i tak?!
..Ale na­wet ona nie ochro­niła mnie przed utonięciem. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 listopada 2010, 12:29

A ry­sa na ser­cu wciąż da­je mi odczuć,
jak os­try był Twój nóż obojętności, którym mnie ugodziłeś.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 listopada 2010, 13:22

..A mo­je oku­lary wy­raźniej po­kazują, że nie ma Cię przy mnie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 października 2010, 11:30

Tak, chy­ba naj­gor­sze są DRZWI.

(bo ni­mi wyszedłeś i nie wróciłeś... I tam widziałam Cię os­tatni raz) 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 września 2010, 22:04

I boję się miłości.
Bo naj­pierw obezwład­ni swą mocą, a na ko­niec unicestwi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 czerwca 2010, 17:12

OBIECAŁEŚ MI:
".. jut­ro Ra­zem przy­wita­my blask słońca,
będziemy bo­so chodzić po tra­wie fas­cy­nując się po­ranną rosą,
a po­tem będziemy kochać się na plaży.. aż do zmie­rzchu słońca.."


* szko­da, że Jut­ra nie dożyłeś 

myśl
zebrała 33 fiszki • 22 maja 2010, 16:25

Myślałaś "..tyl­ko dziec­ko może Nas połączyć.."
Dziś mówisz " ..to dziec­ko Nas podzieliło.." 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 maja 2010, 18:47

Widzę Two­je po­myłki, wa­dy i potknięcia.
Widzę jak się złościsz i kiedy masz dość.
Widzę, kiedy sam siebie nie rozumiesz.
Widzę jak ki­pi w To­bie złość.
Widzę to. I Cię Kocham.

A mówią, że miłość jest ślepa.... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 maja 2010, 18:45

Kiedy pat­rzysz na mą na­gość czuję, od­dech Twych złudzeń iż mnie dotkniesz. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 kwietnia 2010, 20:42

Tyl­ko ko­bieta pot­ra­fi wyczuć na ki­lometr za­pach zdrady. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 27 kwietnia 2010, 15:42
cien_motylka

Zawsze będę zagadką. ..Bez wątpienia każda kobieta opętana jest jakimś rodzajem szaleństwa i mężczyźni ze stoickim spokojem walczą, by nas okiełznać. Jesteśmy im winne wdzięczność za zarządzanie naszym szaleństwem...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność